JMFK Logga

Information om klubben

Översikt

På den här sidan hittar du information om klubben av praktisk karaktär. Vill du bli medlem kan du här finna lämliga telefonnummer för en personlig kontakt. Gäster och tävlingsdeltagare rekommenderar vi att läsa om de regler som gäller på flygfältet samt vägbeskrivningen om du planerar att besöka flygfältet för första gången.

Gå direkt till en sektion ur ovanstående lista genom att klicka på den, eller fortsätt nedåt på denna sida.


Introduktion Registrering

Författad av: Styrelsen

Järfälla Modellflygklubb med SMFF reg nr A126 bildades1964 under namnet Jakobsbergs Modellflygklubb.

Klubben har inför 2013 gått ur SMFF och är i stället anslutna till RCFF Svenska RC-flygförbundet.

Klubben har idag ca 35 medlemmar med aktiviteter inom traditionellt R/C-flyg, Helikopter- och Elflyg. Vårt fält vid Frölunda gård nära Kungsängen, iordningställdes hösten 1995 och är nu i fullt bruk. Fältet har två gräsbanor, nord-syd 105x23m och öst-väst 103x21m, samt ny väg iordningställd sedan 2000.

 

Vårt klubbhus på fältet Klubbstugan Klubbstugan vinter

Regler för flygverksamheten

På JMFK strävar vi efter att ha en avspänd och prestigelös attityd till modellflyget, men vissa regler måste ändå finnas (och följas) för allas trevnad och säkerhet. Frånsett de regler som gäller på platsen med avseende på flygsäkerheten, gäller följande för dig som planerar att gästflyga hos oss:

Om du ej känner någon ordinarie medlem som kan agera värd personligen, går det bra att ringa till en av våra kontaktpersoner. Observera att om du kommer som deltagare till en officiellt utlyst tävling eller evenemang behöver du naturligtvis inte ha en personlig värd, ej heller om du endast vill komma och titta på vår verksamhet.

Flygning1 Flygning2 Flygning3

Karta och vägbeskrivning till flygfältet

Klubbens modellflygfält ligger i Kungsängen vid Frölunda gård. Lättast hittar du genom att titta på översiktskartan och på detaljkartan. På den förstnämda ser du Kungsängens tågstation, E18 mot Enköping och modellflygfältet på samma bild. Vägen till modellflygfältet är rödmärkt. Den andra kartan visar gårdsområdet på Frölunda och de sista slingrande småvägarna genom skogen fram till parkeringen vid flygfältet. Det finns dessutom en större detaljkarta för dig med snabb dataförbindelse.


Hur man blir medlem i JMFK

Efter att ha tittat omkring på websidorna, kanske du har blivit intresseard av att bli medlem. Här följer lite information om vad du får, hur man gör mm. Har du ytterligare frågor, så skicka gärna ett mail. Eller kom ut och titta på fältet!

Vad får man som medlem i JMFK ?

Följande får våra medlemmar:

Medlemskap i RCFF innehååler också en försäkring som bland annat gäller på fältet, se mer på www.rcflyg.se . Allt detta betyder att man på ett enkelt och trevligt sätt kan utöva sin hobby.

Hur man går tillväga för att bli medlem i Järfälla MFK

Om du vill bli med i vår skara av modellflygare i JMFK är det mycket enkelt, skicka ett E-mail till Sven-Olof Lundberg (Kassör). Där anger du följande:

 

Avgifter

Känner du någon annan som är intresserad av modellflyg? Tipsa då gärna henne/honom om klubben.

Hjärtligt välkommen!


Styrelseledamöter

Ordförande: Eric Mathisen
V.ordförande: Thomas Mathisen
Sekreterare: Michael Giörloff
Kassör: Sven-Olof Lundberg
RC-chef/skolchef: Thomas Mathisen
Fältchef/materialförvaltare: Thomas Mathisen
Suppleanter: Peter Ek och Lars Wiklander

Kontaktpersoner

Skall du anmäla dig till en tävling eller har frågor i anknytning till en sådan, skall du i första hand vända dig till den för tävlingen annonserade kontaktpersonen. Se information om tävlingar och evenemang på annan plats på dessa sidor. Vill du veta mer om flygverksamheten vänder du dig till RC-chefen eller klubbens informatör. Den senare svarar även på frågor av teknisk natur relaterade till modellflyg.

Ordförande: Eric Mathisen  tel: 073 393 7154
Sekreterare: Michael Giörloff  tel: 08-583 566 46
Utbildningsledare: Thomas Mathisen  tel: 073 926 0530
Informatör: Peter Ek  tel: 08-754 55 26