JMFK Logga

Bildarkivet

Översikt

På den här sidan hittar du en översikt över små utställningar, vernissage, med fotografier som på ett eller annat sätt är relaterade till klubben. Utställningarna är uppbyggda kring olika teman, vilket borde framgå av rubrikerna. Till vissa bilder finns även illustrativa ljudeffekter...

Obs. Vi efterlyser bilder från våra medlemmar! Har du ingen möjlighet att konvertera dina fotografier till digitalt media så kan vi hjälpa dig med det.