JMFK Logga

Artiklar och reportage

Fältträff 23 och 25 Oktober 2004

Författad av Michael Giörloff

Bilder från fältträffen 23 oktober fotograferade av Dan Johansson BusyBee. Se bilderna från fältträffen (Klicka på en bild för att se den i större format. I det läget kan man stega sig igenom bilderna, eller starta ett bildspel). Se bilderna från fältträffen 25 oktober (Klicka på en bild för att se den i större format. I det läget kan man stega sig igenom bilderna, eller starta ett bildspel).