JMFK Logga

Artiklar och reportage

Så kör du in din Saito fyrtaktare

Översatt av: Curt Söderqvist, den 4:e April 1996

Använd följande bränsle:

Metanol = 70%
Aerosynt = 20%
Nitrometan = 10%

Smörj med aerosynt genom vevhusventilationen och från vipparmshuset, ner genom stötstängerna till kammarna.

Öppna huvudnålen 5 varv, rör inte tomgångsnålen.

Öppna trotteln fullt och choka 5-6 varv.

Starta med 1/4 trottle.

Kör inte fortare än 4000 varv/min de första 10 minuterna.

Beroende på den feta bränsle-luftblandingen, så kan det vara nödvändigt att ha glödströmmen påkopplad hela tiden i början.

Inkörningen tar ca: 40 minuter. Under den tiden så skall man gradvis skruva in huvudnålen vid varje tankning, för att få magrare blandning.

Inställning av tomgångsnålen görs som följer:

  1.  Ge fullgas snabbt från tomgång. Om motorn ryker, är blandningen för fet. Skruva in tomgångsnålen ett 1/4 varv.
  2. Ge fullgas snabbt från tomgång. Om motorn stannar, så är blandningen för mager. Skruva ut tomgångsnålen ett 1/4 varv.
  3. Motorn skall svara direkt på snabba gaspådrag, då är inställningen O.K.

Slutlig inställning av motorns max. varv. Då motorn varvar för fullt, så skall varvtalet reduceras med 200 - 300 varv/min. Detta göres genom att skruva ut huvudnålen (moturs). Resultatet blir en något fetare blandning, vilket hindrar motorn från att skära.